Kiểm tra học kì 1 ĐỊA LÍ lớp 6 mới 2019 đầy đủ chi tiết.

Giáo DụcI/ TRẮC NGHIỆM: ( 3đ) Học sinh chọn ý đúng nhất (a,b,c,d) trong các câu sau rồi khoanh tròn.
Câu 1: Nước ta thuộc khu vực giờ thứ:
a. 6; b. 7; c. 8 ; d. 17;

Câu 2: Thời gian Trái Đất quay trọn một vòng quanh Mặt Trời gọi là:

a. Năm dương lịch ; b. Năm âm dương lịch; c, Năm âm lịch ; d. Tất cả đều sai.

Câu 3: Ở Nửa Cầu Nam mùa hạ bắt đầu từ ngày:

a. 21/ 3 → 22/6 ; b. 22/6 → 23/9 ; c. 23 / 9 → 22/12 ; d. 22/ 12 → 21/3.

Câu 4: Khu vực có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt nhất trên Trái Đất là :

a. Từ xích đạo đến hai chí tuyến ; b. Từ hai chí tuyến đến hai vòng cực;

c. Từ vòng cực đến hai cực; d. Câu a + b đúng .

Câu 5: Các địa điểm nào sau đây trên Trái Đất quanh năm lúc nào cũng có ngày đêm dài ngắn như nhau

a. Nằm trên chí tuyến; b. Nằm trên vòng cực;

c. Nằm trên xích đạo; d. Nằm trên hai cực.

Câu 6: Các địa điểm nằm trên vĩ tuyến 66033’B vào các ngày 22/6 sẽ có hiện tượng :

a. Ngày dài 24 giờ; b. Đêm dài 24 giờ; c. Có ngày không có đêm; d. Câu a và c đúng.

Câu 7: Lúc 9 giờ ở Luân Đôn ( nước Anh) thì ở Việt Nam là:

a. 16 giờ; b. 17 giờ; c. 21 giờ ; d. Tất cả đều sai.

Câu 8: Trên Trái Đất giờ khu vực phía đông bao giờ cũng sớm hơn khu vực phía tây là do:

a. Trái Đất quay từ Đông sangTây; b. Trái Đất quay từ Tây sang Đông;

c. Trái Đất quay quanh Mặt Trời; d. Do Trục Trái nghiêng.

Câu 9: Các hang động ở vùng núi đá vôi được hình thành do:

a. Nước ngầm ; b. Nước mưa; c. Nước băng tuyết tan; d. Câu a+ b đúng.

Câu 10: Một ngọn núi có độ cao tuyệt đối ở đỉnh là 1500m, vùng chân núi cách mực nước biển trung bình là 200m. Vậy ngọn núi này có độ cao tương đối là:

a. 1700m; b. 1500m; c. 1300m; d. Tất cả đều sai.

Câu 11: Em hãy dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống (….) trong các câu sau đây cho thích hợp:

“ Núi lửa và động đất đều do …………………. sinh ra. Núi lửa là hình thức phun trào

………………….. ở dưới sâu lên mặt đất.”

II / TỰ LUẬN:

Câu 1: ( 3 điểm ) Nêu đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên, cao nguyên? Ý nghĩa của các dạng

địa hình đó đố với sản xuất nông nghiệp?

Câu 2: (2 điểm) Trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và cho biết vai trò của nó đối với đời sống sinh

vật và hoạt động sống của con người?

Câu 3: ( 2 điểm) Ở Nữa Cầu Bắc vào các ngày 21/ 3 (xuân phân) và 23 / 9 (thu phân) Trái Đất ở vị trí

nào đối với Mặt Trời? Kết quả?

Nguồn: https://toanang.com

Xem thêm bài viết khác: https://toanang.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *